Tor Wendel

2 vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden