Lena Eckerbom Wendel

2 vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden